Zkušenosti


Společnost solit project, s.r.o. poskytovala služby pro následující klienty:
 • NKÚ (Nejvyšší kontrolní úřad )
 • TOMIL s.r.o.
 • KCT DATA, s.r.o.
 • Česká pošta, s.p.
 • ÚZPI
 • Brück AM, spol.s r.o.
 • Webcom -Axperience a.s.
 • ITEG,a.s.
 • SIKS a.s.
 • BioVendor-Laboratorní medicína a.s.
 • POLL, s.r.o.
 • ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální )
 • KSRZIS (Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy)
 • Dynatech,s.r.o.
 • Město Milevsko
 • Aramark,s.r.o.
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • B.I.B.S. EU a.s.
 • CENIA (česká informační agentura životního prostředí)
 • AUDISO a.s.
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR
Náš tým je skupina profesionálů s bohatými a různorodými zkušenostmi ve všech oblastech ICT a Business poradenství.
Na tomto místě přinášíme osobní zkušenosti členů našeho týmu. Tyto zkušenosti jsou dokladem bohatých profesních dovedností a přinášejí obraz o celkové kvalitě personálního zázemí, na základě kterého Vám nabízíme své služby.
Uvedené zkušenosti členů našeho týmu jsou zde uvedeny s jejich souhlasem. Nejedná se o reference společnosti solit project, s.r.o., ale o deklaraci osobních zkušeností a o doklad profesních kvalit osob, které jsou našimi zaměstnanci nebo smluvními spolupracovníky.

Přehled společností, ve kterých v minulosti vedli projekty uvedení informačních systémů členové našeho týmu:
 • Společnosti skupiny Popron
 • Omnipol, a.s.
 • Stavby silnic a železnic, a.s.
 • VCES a.s.
 • GJW Praha spol. s r.o.
 • Strom Praha, a.s
 • FAGUS spol. s r.o.
 • Doprastav o.s. Praha
 • Worthington Cylinders a.s.
 • Slovenská Televízia
 • Koncesia, s.r.o.
 • M E D I A T E L , spol. s r.o.
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • SAP Slovensko s.r.o.
 • AXPERIENCE a.s.
 • ARAMARK, s.r.o.
 • SLOANE PARK Property Trust, a.s.
 • Partner 4 Office
 • Pražská plynárenská Správa majetku, s.r.o.
 • Brück AM, spol. s.r.o.
 • TOMIL s.r.o.
 • Euromedia Group, k.s.
 • Ústav zemědělských a potravinářských informací
 • Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
 • Slovenská Plavba a Prístavy, a.s.
Společnosti, ve kterých historicky, metodicky a krizově řídili projekty nasazení informačních systémů členové našeho týmu:
 • Linet, spol. s.r.o
 • Anect a.s.
 • Komterm, a.s.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Alphaduct
 • Alta a.s.
 • Multi–VAC spol, s.r.o
 • 2VV, s.r.o.
 • Doprastav, a.s.
 • Asko
 • Aviation Service
 • Intelekt, spol. s r.o.
 • Kordárna
 • OLYMPO controls, s.r.o
 • TV Prima Support, s.r.o
 • Kovárna VIVA
 • TTD Cukrovar
 • ZAPA beton a.s.
 • Implementace zdravotnického informačního systému MEDEA v nemocnicích Mladá Boleslav, Vyškov, VFN Praha
 • Vedení projektu – Outsourcing, vykazování zdravotnické péče zdravotním pojišťovnám - VFN Praha
 • Analýza a implementace informačních systémů pro podporu vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám
Organizace, kde členové našeho týmu v minulosti realizovali projektové řízení, školení, tvorbu marketingových a obchodních taktik:
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Magistrát města Olomouce
 • Městská část Praha 1
 • Robert Bosch, s.r.o.
 • Slovenská sporiteľňa
 • St. Gobain Securit
 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • HL SYSTEM s.r.o.
 • Okresní úřad Pardubice
 • Stapro, s.r.o.
 • Akord software, s.r.o.
 • ICZ
 • Webcom, a.s.
 • KCT Data, s.r.o.
Bližší informace poskytneme na požádání Bořivojova 29, 130 00 Praha 3 info@solitproject.cz

Název společnsoti se kterou je smlouva uzavřena
 • NKÚ
 • TOMIL s.r.o.
 • KCT DATA, s.r.o.
 • Česká pošta, s.p.
 • ÚZPI
 • Brück AM, spol.s r.o.
 • Webcom -Axperience a.s.
 • ITEG,a.s.
 • SIKS a.s.
 • Webcom -Axperience a.s.
 • BioVendor,divize Laboratorní medicína
 • BioVendor-Laboratorní medicína a.s.
 • POOL, s.r.o.
 • ČÚZK
 • KSRZIS
 • Dynatech,s.r.o.
 • Město Milevsko
 • Aramark,s.r.o.
 • Ministerstvo vnitra
 • B.I.B.S. EU a.s.
 • CENIA
 • AUDISO a.s.
 • Ministerstvo spravedlnosti