Zkušenosti


Společnost solit project, s.r.o. poskytovala služby pro následující klienty:
 • NKÚ (Nejvyšší kontrolní úřad )
 • TOMIL s.r.o.
 • KCT DATA, s.r.o.
 • Česká pošta, s.p.
 • ÚZPI
 • Brück AM, spol.s r.o.
 • Webcom -Axperience a.s.
 • ITEG,a.s.
 • SIKS a.s.
 • BioVendor-Laboratorní medicína a.s.
 • POLL, s.r.o.
 • ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální )
 • KSRZIS (Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy)
 • Dynatech,s.r.o.
 • Město Milevsko
 • Aramark,s.r.o.
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • B.I.B.S. EU a.s.
 • CENIA (česká informační agentura životního prostředí)
 • AUDISO a.s.
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR
Náš tým je skupina profesionálů s bohatými a různorodými zkušenostmi ve všech oblastech ICT a Business poradenství.
Na tomto místě přinášíme osobní zkušenosti členů našeho týmu. Tyto zkušenosti jsou dokladem bohatých profesních dovedností a přinášejí obraz o celkové kvalitě personálního zázemí, na základě kterého Vám nabízíme své služby.
Uvedené zkušenosti členů našeho týmu jsou zde uvedeny s jejich souhlasem. Nejedná se o reference společnosti solit project, s.r.o., ale o deklaraci osobních zkušeností a o doklad profesních kvalit osob, které jsou našimi zaměstnanci nebo smluvními spolupracovníky.

Přehled společností, ve kterých v minulosti vedli projekty uvedení informačních systémů členové našeho týmu:
 • Společnosti skupiny Popron
 • Omnipol, a.s.
 • Stavby silnic a železnic, a.s.
 • VCES a.s.
 • GJW Praha spol. s r.o.
 • Strom Praha, a.s
 • FAGUS spol. s r.o.
 • Doprastav o.s. Praha
 • Worthington Cylinders a.s.
 • Slovenská Televízia
 • Koncesia, s.r.o.
 • M E D I A T E L , spol. s r.o.
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • SAP Slovensko s.r.o.
 • AXPERIENCE a.s.
 • ARAMARK, s.r.o.
 • SLOANE PARK Property Trust, a.s.
 • Partner 4 Office
 • Pražská plynárenská Správa majetku, s.r.o.
 • Brück AM, spol. s.r.o.
 • TOMIL s.r.o.
 • Euromedia Group, k.s.
 • Ústav zemědělských a potravinářských informací
 • Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
 • Slovenská Plavba a Prístavy, a.s.
Společnosti, ve kterých historicky, metodicky a krizově řídili projekty nasazení informačních systémů členové našeho týmu:
 • Linet, spol. s.r.o
 • Anect a.s.
 • Komterm, a.s.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Alphaduct
 • Alta a.s.
 • Multi–VAC spol, s.r.o
 • 2VV, s.r.o.
 • Doprastav, a.s.
 • Asko
 • Aviation Service
 • Intelekt, spol. s r.o.
 • Kordárna
 • OLYMPO controls, s.r.o
 • TV Prima Support, s.r.o
 • Kovárna VIVA
 • TTD Cukrovar
 • ZAPA beton a.s.
 • Implementace zdravotnického informačního systému MEDEA v nemocnicích Mladá Boleslav, Vyškov, VFN Praha
 • Vedení projektu – Outsourcing, vykazování zdravotnické péče zdravotním pojišťovnám - VFN Praha
 • Analýza a implementace informačních systémů pro podporu vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám
Organizace, kde členové našeho týmu v minulosti realizovali projektové řízení, školení, tvorbu marketingových a obchodních taktik:
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Magistrát města Olomouce
 • Městská část Praha 1
 • Robert Bosch, s.r.o.
 • Slovenská sporiteľňa
 • St. Gobain Securit
 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • HL SYSTEM s.r.o.
 • Okresní úřad Pardubice
 • Stapro, s.r.o.
 • Akord software, s.r.o.
 • ICZ
 • Webcom, a.s.
 • KCT Data, s.r.o.
Bližší informace poskytneme na požádání Bořivojova 29, 130 00 Praha 3 info@solitproject.cz

Název společnsoti se kterou je smlouva uzavřena
 • NKÚ
 • TOMIL s.r.o.
 • KCT DATA, s.r.o.
 • Česká pošta, s.p.
 • ÚZPI
 • Brück AM, spol.s r.o.
 • Webcom -Axperience a.s.
 • ITEG,a.s.
 • SIKS a.s.
 • Webcom -Axperience a.s.
 • BioVendor,divize Laboratorní medicína
 • BioVendor-Laboratorní medicína a.s.
 • POOL, s.r.o.
 • ČÚZK
 • KSRZIS
 • Dynatech,s.r.o.
 • Město Milevsko
 • Aramark,s.r.o.
 • Ministerstvo vnitra
 • B.I.B.S. EU a.s.
 • CENIA
 • AUDISO a.s.
 • Ministerstvo spravedlnosti
Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
Vyžaduje organizace přípravu předem?
solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.
Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.
Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.