Zásady pro začlenění znevýhodněných osob


Příklady vhodných úprav při zkouškách PRINCE2:

Typ postižení
Příklady vhodných úprav
 
Zrakové postižení
 • Je povolen ViaVoice software pro zodpovídání otázek
 • Odpovědi diktovány asistentovi/zapisovateli
 • Materiály zasílány kandidátovi elektronicky pro převedení do Braillova písma.
Dyslexie
 • Zkoušky zasílány v odlišném fontu/tištěny na papíru odlišných barev
 • Poskytován dodatečný čas pro zkoušku
 • Povolenou využití notebooku pro zodpovídání otázek
 • Povoleno použít osobu čtoucí zadání/asistenta/zapisovatele.
 • Dyspraxie/Tělesné postižení
 • Povolenou využití notebooku pro zodpovídání otázek
 • Povolenou použít asistenta/zapisovatele pro čtení a psaní otázek
 • Fyzický pohovor se zkoušejícím namísto psané zkoušky
 • Poskytován dodatečný čas pro zkoušku
RSI/Artritida
 • Poskytován dodatečný čas pro zkoušku
 • Možné využití asistenta/zapisovatele

V případě, že uvažujete o absolvování zkoušky a požadujete dodatečný čas nebo specifickou podporu, kontaktujte nás prosím, abychom mohli zajistit pro vás odpovídající podmínky.