Vedení ICT projektu


Služba Vedení ICT projektu je založena na nezávislosti této služby z pohledu dodávaného řešení nebo platformy, a přináší tak zákazníkovi relevantní podklady pro posouzení a nalezení optimálního řešení.

Naše služby jsou postaveny na rozvinuté schopnosti komunikace a rozsáhlých zkušenostech z konzultačních a analytických prací a praktických zkušeností z vedení velkého počtu projektů v mnoha průmyslových odvětvích.

Naše společnost nabízí služby v oblasti projektů zavádění informačních systémů a technologií. Přidanou hodnotou našich služeb vedení ICT projektu je především kvalifikované dočasné rozšíření řídících kapacit našich zákazníků za účelem dosažení cílů projektu.

Prvním krokem ve spolupráci je vždy uzavření Dohody o zachování důvěrných informací, kterou garantujeme našim zákazníkům naprostou diskrétnost ohledně sdělených dat.
Druhým krokem pak je uzavření Mandátní smlouvy, ve které jsou naše služby na konkrétním projektu přesně obsahově, rozsahově a časově definovány.

Služba Vedení ICT projektu zahrnuje tyto kroky:
 • Vytvoření plánu řízení projektu (stanovení očekávání a cílů, definice zdrojů, definice řídících procedur, určení hlavních výstupů a návrh rámcového harmonogramu)
  • Sestavení a audit projektového týmu
  • Sestavení plánu pravidelných projektových aktivit
  • Sestavení řídících struktur projektu
  • Vytvoření komunikačních pravidel projektu
  • Zajištění dokumentace průběhu projektu
  • Analýza budoucích přínosů a nákladů a vypracování metrik
  • Vytvoření plánu kontroly kvality a jeho realizace
  • Vytvoření základního harmonogramu
 • Realizace řízení projektu
  • Rozpracování plánu projektu v části Cíle do detailního zadání – analýza požadavků, návrh změn procesního modelu společnosti
  • Řízení realizace zadání – implementace systému v souladu s dohodnutou a zvolenou metodikou vedení projektu a implementace IS poskytnutou dodavatelem IS. (Naši spolupracovníci mají osobní zkušenost s většinou metodik běžně využívaných na trhu ICT)
  • Zkušební provoz systému a podpora náběhu systému
 • Produktivní provoz a jeho vyhodnocení
Využitím služby Vedení ICT projektu si vaše společnost zajistí:
 • Pravidelné operativní plánování aktivit a kapacit
 • Pravidelné vyhodnocování výstupů projektu – akceptační procedury
 • Pravidelné řídící schůzky nad projektem, vytváření status reportu
 • Dočasné rozšíření řídící kapacity – vedení projektových týmů a jejich motivace
 • Pravidelná analýza a vyhodnocování rizik
 • Základní ad hoc vyhodnocení projektu a jeho prezentace
 • Detailní vyhodnocení přínosů projektu podle zvolených metrik a jeho prezentace
 

Položky označené (*) je nutné vyplnit.
Zaujala Vás tato nabídka nebo máte dotaz? Napište nám!
Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
Vyžaduje organizace přípravu předem?
solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.
Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.
Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.