Školení


Společnost solit project, s.r.o. poskytuje vzdělávání v oblasti projektového managementu


Kurz IRMS - Správa dokumentů: Úvod do problematiky (M01)

Terminologie a základy systému správy dokumentů, výhody aplikace normy ISO 15489 pro implementaci procesů systému správy dokumentů.

Kurz IRMS - Manažer dokumentů: Základy (M11)

Terminologie systému správy dokumentů, legislativní předpisy v oblasti správy dokumentů.

Kurz IRMS - Specialista: Politika správy dokumentů (M21)

Politika, strategie a implementační plán, politika správy dokumentů vs. Spisový řád.

Kurz IRMS - Specialista: Systémy správy dokumentů (M22)

Systém správy dokumentů – obecný úvod, návrh a zavádění systému pro správu dokumentů, předběžná šetření a analýza pracovních činností.

Kurz IRMS - Specialista: Procesy správy dokumentů (M23)

Vazba nastavení procesů správy dokumentů a systému správy dokumentů, přehled využití metadat generovaných jednotlivými procesy a jejich využitelnost v systému správy dokumentů.

Kurz IRMS - Specialista: Audit správy dokumentů (M24)

Monitorování a provádění auditů – obecný úvod, audit shody – základní principy a postupy, důkazní potenciál a váha důkazů, ediscovery.

Kurz IRMS - Specialista: Komerční spisovna (M25)

Ukotvení v právním řádu České republiky, problematika digitalizace dokumentů, standardy kvality a certifikace postupů a služeb.

Kurz IRMS - Manažer dokumentů: Konzultant (M31)

Terminologie systému správy dokumentů, základní normativní systémy a jejich vztahy, Výhody využití normy ISO 15489 pro implementaci procesů systému správy dokumentů.

Kurz IRMS - Manažer dokumentů: Interní auditor (M32)

Terminologie systému správy dokumentů, uákladní normativní systémy a jejich vztahy, podrobný výklad požadavků ISO 15489, certifikační schéma systému správy dokumentů.