Školení, certifikace a kurzy PRINCE2 ®


Metodika školení kurzů PRINCE2®

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment - Projekty v řízeném prostředí) je metodika pro efektivní projektové řízení, založená na bázi standardizovaného procesního modelu projektového cyklu. Školení PRINCE2® je standardem, široce využívaným jak v soukromém sektoru, tak státní správě po celém světě.

Školení PRINCE2® je metodikou zahrnující procesy, principy a témata nezbytná pro úspěšné vedení projektů na straně zákazníka.
 • Metodika PRINCE2® vznikla na základě rozsáhlé, mezinárodní studie s cílem shromáždit „Best Practices“ v projektovém managementu a je pravidelně aktualizována o nové poznatky z praxe.
 • PRINCE2® je díky své struktuře optimální pro nasazení v prostředí veřejné správy a vhodně zapadá do kontextu realizace projektů kofinancovaných z prostředků EU.
 • Metodika PRINCE2® je oficiální metodikou řízení projektů ve veřejném sektoru ve Velké Británii a dalších zemích.
 • V rámci implementace významných projektů v oblasti IT financovaných z prostředků IOP zpracovalo MVČR upravenou podobu metodiky PRINCE2® pod názvem PRINCeGon. Tato metodika je závaznou směrnicí pro řízení projektů IT realizovaných MVČR.
 • PRINCE2® využívá Britská vláda, ale také řada firem v soukromém sektoru v Evropě a ve světě.

Hlavními charakteristikami - principy PRINCE2® jsou:

 • Kontinuální obchodní zdůvodnění realizace projektu.
 • Definovaná organizační struktura řídícího týmu projektu, včetně popisu rolí a odpovědností.
 • Řízení na základě výjimek - projekt má definované tolerance pro všechny cíle projektu, pro delegování odpovědností.
 • Projektové týmy, které se učí ze zkušeností, získané zkušenosti jsou využívány v průběhu projektu i po jeho ukončení.
 • Projekt je zaměřen na dodání výstupů / produktů, přístup k plánování je založen na definování produktů, tedy výstupů projektu.
 • Důraz na rozdělení projektu do řiditelných a kontrolovatelných etap.
 • Škálovatelnost, flexibilita a přizpůsobení k použití na různých typech projektů.

Důvody proč PRINCE2® s Akreditovanou tréninkovou organizací solit project, s.r.o.

 • PRINCE2® Foundation školíme kompletně v češtině (výukové materiály, výklad i certifikační zkoušky). Úroveň Practitioner předpokládá znalost angličtiny (zkouška PRINCE2® Practitioner zahrnuje práci s manuálem Managing Successful Projects with PRINCE2™), kurz je veden v češtině odkazy na anglickou terminologii.
 • Školení realizujeme vlastními zdroji, tj. cena neobsahuje externí náklady "zprostředkovaných kurzů". Cena školení obsahuje: lektora, kompletní akreditované školící materiály, (u PRINCE2® Practitioner také manuál Managing Successful Projects with PRINCE2™), klidné a prostorné klimatizované prostory, poplatky za certifikační zkoušky a občerstvení.
 • Přísná akreditační kritéria zaručují nejlepší lektory z praxe, kteří vám pomohou nejenom srozumitelně pochopit, ale také využít metodiky best practice v praxi.
 • Školitelé jsou praktikující projektoví manažeři s přímou zkušeností s aplikací metodiky na reálných projektech.
 • Průběžné vzorové testy poskytují účastníkům zpětnou vazbu o získaných poznatcích a cenné informace o podobě certifikačních zkoušek. U kurzů PRINCE2® Foundation tak dosahujeme až 97% úspěšnosti při certifikačních testech.
 • Akreditované školení je ukončeno zkouškou s možností získání mezinárodně uznávaného certifikátu PRINCE2®.
 • Výsledky testů PRINCE2® se dozvíte 48 hodin po absolvování závěrečné zkoušky (jsou na místě vyhodnoceny trenérem).
Výběr účastníků našich kurzů
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • CENIA - česká informační agentura životního prostředí
 • Armáda ČR, Generální štáb
 • Městský úřad Milevsko
 • Ernst & Young
 • Raiffeissen Bank
 • BSC
 • Capgemini
 • Com-Sys Trade
 • MAFRA
 • Dynatech
 • Software 602
 • LBMS
 • a další.