Řízení projektů


Společnost solit project, s.r.o. poskytuje služby řízení projektů a to v oblastech Business projektů (organizační a procesní změny, zavádění nových technologií a systémů řízení) a projektů ICT (zavádění Informačních a komunikačních systémů). Nedílnou součástí našich služeb je i poskytování kapacit pro Krizové řízení projektů a doplňkových služeb v oblasti ICT projektů (analýzy a návrhy informačních systémů, outsourcingu ICT a školení využívání IS).

Vy máte náročné projekty, my máme efektivní řešení.

Řízení Business projektů

Služba Vedení Business projektu je založena na nezávislosti této služby a přináší tak zákazníkovi relevantní podklady pro posouzení a nalezení optimálního řešení projektu.

Vedení ICT projektu

Služba Vedení ICT projektu je založena na nezávislosti této služby z pohledu dodávaného řešení nebo platformy, a přináší tak zákazníkovi relevantní podklady pro posouzení a nalezení optimálního řešení

Krizový management ICT projektu

Vzhledem k našim bohatým zkušenostem v oblasti project managementu jsme schopni převzít krizový management již rozběhnutých ICT projektů

Doplňkové služby

V tomto případě se jedná o doplňkové služby v oblasti ICT, které je naše společnost schopna dodat