Proč volit kurzy PRINCE2® se solit projectOtázky které byste měli položit dodavateli školení PRINCE2® dříve než si objednáte kurz
 1. Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
  • Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
 2. Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
  • solit project je současné době první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
 3. Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
  • solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
  • Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
  • Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
 4. Vyžaduje organizace přípravu předem?
  • solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
  • Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
 5. Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
  • solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
  • Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
  • Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
 6. Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
  • Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
  • Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
 7. Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
  • Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
  • Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
 8. Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
  • solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
  • V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.  
 9. Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
  • solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.  
 10. Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
  • Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
 11. Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
  • solit project je první a v současné době i jedinou českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
  • Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
 12. Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
  • Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
  • Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
 13. Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
  • Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
  • Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
  • Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.