Partneři


Best Project ManagementCílem soutěže je nalézt a ocenit nejlepší projektový management ICT projektů i organizačních a procesních projektů v oblasti komerčního sektoru a v oblasti státní správy v České republice a Slovenské republice
 

 
PETALON GROUP

Posláním sdružení je naplňovat široké spektrum potřeb klientů, kteří se nacházejí ve stadiu rozvoje, a kteří potřebují profesionální a kvalitní služby v oblasti svých podnikatelských kompetencí.

Členstvím ve sdružení PETALON GROUP získává společnost solit project silné a zkušené partnery z různých oborů podnikání a možnost využívat efetku vzájemné kompatibility podnikatelských aktivit jednotlivých členů sdrůžení. Svým zákazníkům tak může nově nabídnout komplexní servis při realizaci jejich aktivit. Více informací na www.petalongroup.eu

 

 

expertplace advisory GmbH

Po více než 10 let, pracuje společnost  expertplace advisory pro své klienty v oblasti struktury IT nákladů, optimalizace IT procesů, jako projektový manažer a konzultant projektového managementu a projekt portfolio managementu. Její misí je optimalizace profesionálních IT organizací, pomoc ve vytváření přidané hodnoty a posílení zákazníků a jejich zaměstnanců prostřednictvím procesně orientované činnosti.

Přístup společnosti expertplace hledá efektivní a účinná řešení problémů zákazníka, při využití širokých zkušeností získaných z různých oborů a hluboké znalosti „Best Pracitice“ metodik ITIL®, PRINCE2® a CObIT®. Středně velké firmy využívají vyzkoušené postupy a šablony společnosti expertplace pro rychlá, flexibilní, nekomplikovaná ale přesto robustní řešení technických a organizačních změn.

Prostřednictvím své tréninkové organizace, expertplace Akademy, expertplace hraje vedoucí roli v oblasti implementace „Best Practice“ metod ITIL®, PRINCE2® a CObIT®. V roce 1999 se expertplace stal první tréninkovou organizací pro ITIL® v Německu a vyškolil více než 70% ITIL® Service Managers. Pro ITIL® a PRINCE2® je expertplace  akreditovanou tréninkovou organizací a nabízí plné curriculum pro obě metodiky.

Všichni konzultanti společnosti expertplace rovněž poskytují služby jako trenéři pro nejméně jednu z výše uvedených metodik, ideálně tak doplňují konkrétní praktické zkušenosti s detailní znalostí metodiky.

Více informací www.expertplace-academy.de

 
Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
Vyžaduje organizace přípravu předem?
solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.
Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.
Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.