Obchodní podmínky


Obecné obchodní podmínky solitproject
 1. Závazné přihlášky na semináře PRINCE2® musejí být doručeny nejpozději 2 týdny před zahájením objednaného semináře. Elektronická přihláška je umístěna na stránce www.solitproject.eu -  pod odkazem Otevřené kurzy.
 2. Úhrada faktur za všechny objednané semináře PRINCE2® ze strany objednatelů seminářů (zákazníků) musí proběhnout nejpozději do 14 kalendářních dní před termínem daného semináře.
 3. Závaznou přihlášku je možné zrušit do 2 týdnů před termínem konání semináře bez poplatku.
 4. V případě, požadavku na přesunutí termínu zkoušky, musí účastník informovat společnost solit project, s.r.o. nejpozději 10 dnů před vlastním termínem zkoušky. Pokud tak účastník neučiní, bude mu účtován poplatek za certifikační zkoušku a manipulační výdaje (pro kurz PRINCE2® Foundation 7.000,- Kč bez DPH a PRINCE2® Practitioner, 9.000,- Kč bez DPH).
 5. Absence (i dočasná) na již zaplacených seminářích nevede k nároku na vrácení úhrady/částečné úhrady za seminář ani k pozdějším úlevám při případném opakování zkoušek.
 6. Opakování zkoušek z důvodu nesložení testů činí 40% z původní ceny semináře, kterou zákazník uhradil. V této ceně je obsažen nový termín zkoušky včetně všech souvisejících poplatků a konzultace se školitelem v rozsahu 4 hodin. Tento bod platí pro každé další opakování zkušebních testů.
 7. Společnost solit project, s.r.o. si vyhrazuje právo k přesunům v termínech v kalendáři akcí PRINCE2®, který je umístěn na www.solitproject.eu pod odkazem Termíny kurzů. Tato změna však bude vždy předem projednána s již registrovanými účastníky kurzu.
 8. Společnost solit project, s.r.o. neposkytuje finanční vyrovnání související s účastí na seminářích a zkouškách PRINCE2® (cestovné, ubytování,  ušlý  zisk atd.). V případě, kdy je účastníky požadováno zajištění dopravy a ubytování, je možné tyto doplňující služby zajistit mimo základní nabídku školení po individuální dohodě.
 9. Společnost solit project, s.r.o. žádá všechny účastníky seminářů a testů o maximální ohleduplnost k ostatním účastníkům,  nepoužívání  notebooků a  mobilních  telefonů v průběhu seminářů a testů, případné vyřizování telefonátů prosíme realizujte mimo školicí místnost.
 10. Z důvodu zajištění kvality poskytovaných služeb společnost solit project, s.r.o. nezajišťuje testy pro zájemce, kteří absolvovali seminář  u jiného poskytovatele školení, bez absolvování akreditovaného semináře  poskytovaného společností solit project, s.r.o..
 11. Kandidáti obdrží neoficiální informace o výsledku absolvovaného testu PRINCE2® Foundation resp. PRINCE2® Practicioner prostřednictvím e-mailu od Akreditační autority PEOPLECert obvykle do 48 hodin po jeho konání, oficiální potvrzení, včetně detailních výsledků, pak cca do 3 dnů. Certifikáty úspěšní absolventi obdrží do 4 týdnů po složení zkoušek.