Tisková zpráva

Konference Project Management Day 2012
Vyhlášení výsledků pátého ročníku prestižní soutěže Best Project  Management 
 
Praha, 13.  června 2012 – Pátý ročník odborné konference Project Management Day proběhl 12. června 2012 v prostorách angelo Hotel Prague.

Hlavními tématy konference byly mezinárodní standardy projektového řízení, certifikační autority a srovnání metodik IPMA, PMI a PRINCE2; vzdělávání, motivace a hodnocení projektových manažerů. Program doplnily ukázky vedení konkrétních projektů z praxe a panelové diskuse. Součástí konference bylo slavnostní oznámení výsledků soutěže Best Project Management 2012, kterou vyhlašují společnosti solit project a PRAM Consulting, s odbornou garancí společnosti Ernst & Young.

Nejlepším projektovým manažerem za rok 2011 se stal Petr Drbohlav ze společnosti Člověk v tísni, na druhém místě se umístil René Kubiš ze Slovak Telecom a třetí místo obsadil Vladimír Beran ze společnosti Et netera.

   

„Letošní ročník soutěže přinesl zajímavé a propracované projekty. Jsem potěšen, že se do soutěže hlásí projekty nejenom z tradičních oblastí jako ICT, bankovnictví  či procesní změny, ale také například humanitární pomoci,“ komentuje průběh soutěže Patrik Schober, Managing Partner, PRAM Consulting. „Naplněná kapacita konference a aktivní zapojení posluchačů do živých panelových diskusí pak deklaruje zájem projektových manažerů o vzájemné sdílení zkušeností. Platformu pro setkávání projektových manažerů Project Management Day budeme proto dále rozvíjet,“ dodává. „Kvalita projektů v  České republice rok od roku stoupá. Firmy i neziskový sektor dnes kladou stále větší důraz na efektivitu a tak projektoví manažeři musí řídit stále více projektů souběžně. Rostou i nároky na jejich kvalifikaci a inovativní přístup,“ říká Petr Knap, partner společnosti Ernst & Young. „Oproti předchozím letům již není tak významnou příčinou změn v projektovém  řízení nejistý ekonomický vývoj. Zdá se, že společnosti jsou již na výkyvy lépe připraveny a dokážou na případné změny při realizaci svých projektů lépe reagovat.“

 O soutěži Best Project Management 2012. Cílem soutěže Best Project Management je najít a ocenit nejlepší realizovaný projekt a úspěšné projektové manažery v České a Slovenské republice a zároveň vyvolat širší zájem odborné i laické veřejnosti o profesi projektového managementu a projektový management obecně.  „Velkým posunem kupředu je snaha projektových manažerů „prodat“ projekty nejen porotě nebo interně do týmu v průběhu projektů, ale vyzdvihnout projekty také po jejich ukončení. A to v rámci všech dotčených subjektů, které se projektů  účastnili, i po mediální stránce,“  říká Marek Čáp, zástupce společnosti solit project. „Je vidět, že projektoví manažeři i po „marketingové“ stránce rostou a uvědomují si důležitost tohoto 
pohledu na projekt,“ dodává.

Tři nejlépe hodnocené projekty, resp. projektoví manažeři roku 2011 jsou: 
 
1. místo: 
Tým projektového manažera Petra Drbohlava a Lucie Kinkorové, Člověk v tísni, o.p.s
 
Název projektu: Pokrytí potravinových potřeb navracejících se vnitřně vysídlených osob na severu Srí Lanky 
Představení projektu: Poslední fáze válečného konfliktu na Srí Lance vyhnala z domovů na 300 tisíc lidí. 
Cílem projektu bylo podpořit jejich návrat vytvořením pracovních příležitostí pro 3 500 rodin a rehabilitací 
veřejné infrastruktury. Člověk v tísni byla jedna z prvních mezinárodních nevládních organizací, která získala 
povolení od srílanské vlády na působení ve válkou zpustošené oblasti.
 
2. místo: 
Tým projektového manažera Reného Kubiše, Slovak Telecom, a.s.
 
Název projektu: Telekom DataCenter 
Představení projektu: Projekt TDC byl největší IT investicí Slovak Telekomu v letech 2010/2011. Projekt zahrnoval výstavbu TDC, výběr vhodného portfolia poskytovaných služeb, spuštění a sledování prodeje a marketingové aktivity až po uvedení do provozu. TDC představuje důležité aktivum, určené zákazníkům, které má přinášet firmě výnosy. Výstavba TDC byla náročná na koordinaci interních i dodavatelských aktivit. Výstavba TDC od položení základného kamene po uvedení do provozu trvala pouze 10 měsíců (celkové trvání projektu 24 měsíců). 
 
3. místo: 
Tým projektového manažera Vladimíra Berana, ET netera, a.s.
 
Název projektu: Můj Datart 
Představení projektu: Důvodem vzniku projektu je záměr přivést co nejvíce registrovaných zákazníků a mít 
možnost je následně cíleně oslovovat tak, aby v DATARTu více a častěji nakupovali. Projekt byl realizován 
zároveň pro Českou i Slovenskou republiku. 
 
O konferenci Project Management Day 2012 
Na konferenci vystoupili představitelé projektových kanceláří významných společností a osobnosti české akademické sféry. Michal Hanzal, Senior konsultant, Ernst & Young a Viceprezident  České komory PMI představil výsledky sedmého průzkumu společnosti Ernst & Young zaměřeného na projektové řízení interních projektů v České republice a na Slovensku. Tomáš Peterka, projektový manažer ve společnosti solit project a Jiří Krátký, výkonný manažer PM Consulting, sumarizovali mezinárodní standardy projektového řízení a porovnali metodiky IPMA, PMI a PRINCE2. Dušan Chlapek z katedry informačních technologií FIS VŠE se věnoval problematice vzdělávání mladých projektových manažerů z  pohledu vzdělávacích institucí, na což navázal Petr Brabec, ředitel produkčního streamu, Unicorn Systems, s přednáškou Jak vychovávat projektové manažery v praxi. Tématu Motivace a hodnocení projektových 
manažerů se věnovali Vladimír Knop, projektový manažer České spořitelny a Marek Novotný, vedoucí oddělení pro dodávku aplikací HP ve společnosti Hewlett-Packard. Součástí každého z uvedených témat byla panelová diskuse, která poskytla příležitost pro aktivní zapojení do diskuse všem účastníkům konference. 
 
Více informací o konferenci a soutěži naleznete na http://bestprojectmanagement.cz/
 
O společnosti solit project  
Společnost solit project, s.r.o. poskytuje služby Project managementu v oblasti IT projektů a Business 
projektů. Součástí těchto poskytovaných služeb je především dočasné rozšíření  řídící kapacity našich 
zákazníků a akcelerace jejich projektů se zaměřením na dosahování jejich cílů a očekávání. Služba Vedení 
projektu je podpořena zkušeností s  řešeními v různých oborech lidské  činnosti, liniovým vedením 
projektových týmů a to i v oblastech kritických procesů, aplikací nebo projektů, které se do krize dostaly. 
 
 

Zpět na výpis novinek
Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
Vyžaduje organizace přípravu předem?
solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.
Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.
Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.