Akreditace Ministerstva vnitra

Společnost solit project, s.r.o. jako první akreditovaná tréninková organizace (ATO) v ČR, v rámci rozšiřování svých služeb a jejich zkvalitňování uvádí na trh nové produkty v oblasti vzdělávacích programů. PRINCE2® Foundation akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR pro vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávních celků. Nové produkty jsou zaměřeny na certifikované vzdělávání v metodice PRINCE2® a jejím využití v prostředí veřejné správy.
 
Tyto vzdělávací kurzy poskytuje solit project, s.r.o. v rámci uděleného statutu akreditované vzdělávací instituce podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Číslo akreditace Ministerstva vnitra ČR  AK/I-28/2012.  Všechny poskytované kurzy PRINCE2® jsou mezinárodně akreditovány a realizovány v souladu se standardy APMG International.
 
V návaznosti na tyto kurzy společnost solit project, s.r.o. zajišťuje implementaci metodiky PRINCE2® dle mezinárodních standardů a dobré praxe projektového řízení do podoby projektové kanceláře v prostředí organizace zákazníka. Jako akreditovaná tréninková organizace a poradenská společnost s rozsáhlou praxí v oblasti řízení projektů, optimalizace procesů a implementace metodik projektového řízení garantujme zákazníkům soulad s mezinárodními standardy metodiky PRINCE2® a její optimální zasazení do prostředí organizace veřejné správy.
 
Součástí služeb je rovněž posouzení „zdraví projektů“ dle doporučené metody „PRINCE2® Project Healthcheck“ a vystavení posudku o souladu implementované metodiky v prostředí veřejné správy se standardem PRINCE2®.
 
V rámci své činnosti akreditované vzdělávací instituce společnost solit project, s.r.o. (podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky) poskytuje následující akreditované vzdělávací programy:
 
AK/VE-440/2012 vzdělávací program průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky „Projektové řízení – PRINCE2® Foundation 
 
AK/PV-622/2012 vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky  „Projektové řízení – PRINCE2® Foundation“
Cílem kurzů je komplexní seznámení s metodou řízení projektů metodikou PRINCE2® („PRojects In Controlled Environments“ – Projekty v řízeném prostředí) a příprava účastníků na zkoušku „Foundation Exam”. Zkouška je součástí posledního dne kurzu.
 
Absolventi kurzu budou seznámeni s obecnými principy, aspekty (tématy) a procesy řízení projektů v prostředí veřejného sektoru a konkrétními nástroji pro efektivní řízení projektů a projektové organizace.
 
Cílem je absolventy seznámit s principy dobré praxe v rámci jednotlivých procesů životního cyklu projektu:
 
-          zahájení projektu (vstupní analýza, zpracování obchodního případu a zdůvodnění realizace projektu, tvorba  
           organizace projektu
-          nastavení/plánování projektu (příprava základní dokumentace nastavení projektu včetně projektových
           směrnic/strategií, plánu projektu a finalizace organizace a obchodního případu)
-          řízení přechodu mezi etapami (vyhodnocení a plánování etap)
-          směrování projektu (strategické řízení projektu a funkce projektových výborů)
-          kontroly etapy (tvorba balíků práce, jejich delegování, monitoring a kontrola, reporting a eskalační procedura, řízení
           změn a rizik)
-          dodání produktu projektu (koordinace odborné práce realizačních týmů)
-          ukončení projektu (předání výstupů, vyhodnocení a uzavření projektu)
 
Stěžejním cílem je seznámení s aplikací těchto nástrojů a dobré praxe v rámci řešení příkladů a diskusi aplikace na konkrétních projektech řešených účastníky.
 
Na základě nabytých znalostí budou absolventi schopni zmapovat a vyhodnotit aktuální stav jimi realizovaných projektů a projektové organizace a následně aplikovat nabyté poznatky do vlastní praxe a zajistit tak efektivnější řízení projektů v jejich organizacích.

 


Zpět na výpis novinek
Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
Vyžaduje organizace přípravu předem?
solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.
Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.
Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.