Akreditace Ministerstva vnitra

Společnost solit project, s.r.o. jako první akreditovaná tréninková organizace (ATO) v ČR, v rámci rozšiřování svých služeb a jejich zkvalitňování uvádí na trh nové produkty v oblasti vzdělávacích programů. PRINCE2® Foundation akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR pro vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávních celků. Nové produkty jsou zaměřeny na certifikované vzdělávání v metodice PRINCE2® a jejím využití v prostředí veřejné správy.
 
Tyto vzdělávací kurzy poskytuje solit project, s.r.o. v rámci uděleného statutu akreditované vzdělávací instituce podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Číslo akreditace Ministerstva vnitra ČR  AK/I-28/2012.  Všechny poskytované kurzy PRINCE2® jsou mezinárodně akreditovány a realizovány v souladu se standardy APMG International.
 
V návaznosti na tyto kurzy společnost solit project, s.r.o. zajišťuje implementaci metodiky PRINCE2® dle mezinárodních standardů a dobré praxe projektového řízení do podoby projektové kanceláře v prostředí organizace zákazníka. Jako akreditovaná tréninková organizace a poradenská společnost s rozsáhlou praxí v oblasti řízení projektů, optimalizace procesů a implementace metodik projektového řízení garantujme zákazníkům soulad s mezinárodními standardy metodiky PRINCE2® a její optimální zasazení do prostředí organizace veřejné správy.
 
Součástí služeb je rovněž posouzení „zdraví projektů“ dle doporučené metody „PRINCE2® Project Healthcheck“ a vystavení posudku o souladu implementované metodiky v prostředí veřejné správy se standardem PRINCE2®.
 
V rámci své činnosti akreditované vzdělávací instituce společnost solit project, s.r.o. (podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky) poskytuje následující akreditované vzdělávací programy:
 
AK/VE-440/2012 vzdělávací program průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky „Projektové řízení – PRINCE2® Foundation 
 
AK/PV-622/2012 vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky  „Projektové řízení – PRINCE2® Foundation“
Cílem kurzů je komplexní seznámení s metodou řízení projektů metodikou PRINCE2® („PRojects In Controlled Environments“ – Projekty v řízeném prostředí) a příprava účastníků na zkoušku „Foundation Exam”. Zkouška je součástí posledního dne kurzu.
 
Absolventi kurzu budou seznámeni s obecnými principy, aspekty (tématy) a procesy řízení projektů v prostředí veřejného sektoru a konkrétními nástroji pro efektivní řízení projektů a projektové organizace.
 
Cílem je absolventy seznámit s principy dobré praxe v rámci jednotlivých procesů životního cyklu projektu:
 
-          zahájení projektu (vstupní analýza, zpracování obchodního případu a zdůvodnění realizace projektu, tvorba  
           organizace projektu
-          nastavení/plánování projektu (příprava základní dokumentace nastavení projektu včetně projektových
           směrnic/strategií, plánu projektu a finalizace organizace a obchodního případu)
-          řízení přechodu mezi etapami (vyhodnocení a plánování etap)
-          směrování projektu (strategické řízení projektu a funkce projektových výborů)
-          kontroly etapy (tvorba balíků práce, jejich delegování, monitoring a kontrola, reporting a eskalační procedura, řízení
           změn a rizik)
-          dodání produktu projektu (koordinace odborné práce realizačních týmů)
-          ukončení projektu (předání výstupů, vyhodnocení a uzavření projektu)
 
Stěžejním cílem je seznámení s aplikací těchto nástrojů a dobré praxe v rámci řešení příkladů a diskusi aplikace na konkrétních projektech řešených účastníky.
 
Na základě nabytých znalostí budou absolventi schopni zmapovat a vyhodnotit aktuální stav jimi realizovaných projektů a projektové organizace a následně aplikovat nabyté poznatky do vlastní praxe a zajistit tak efektivnější řízení projektů v jejich organizacích.

 


Zpět na výpis novinek