Kurz PRINCE2® Foundation


Třídenní kurz je určen pro skupinu 12 účastníků.
Kurz je veden akreditovaným trenérem s dlouholetou praxí v projektovém managementu a je koncipován jako pět 4 hodinových bloků intenzivního studijního programu a zakončen zkouškou „Foundation Exam”.
Cílem kurzu je seznámení s metodou PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „Foundation Exam”. Zkouška je součástí odpoledního bloku poslední den kurzu.
Účastníci jsou do 48 hodin po vypracování testu informováni o výsledku zkoušky.
Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2® Foundation.

Materiály pro účastníky:
 • Akreditovaná školící prezentace (vč. doplňujících komentářů)
 • PRINCE2® Glosář
 • Vzory Foundation zkoušek a řešení testů
Tréninková  Metoda
 • Prezentace (Představení projektového řízení, Co je PRINCE2®, PRINCE2® detailně Principy (Principles), Témata (Themes), Procesy (Processes), Manažerské produkty (Management products)
 • Cvičení (praktická aplikace metody PRINCE2®)
 • Zkušební testy zkoušky Foundation Exam
 • Diskuse
 • Domácí práce
Obsah kurzu
DEN1
 • Představení, PRINCE2®, Co je projekt?
 • PRINCE2® Koncepce, Projektová Pyramida, Termíny kurzů PRINCE2®
 • Výhody, Škálovatelnost
 • Proces: Zahájení Projektu
 • Téma: Organizace
 • Proces: Nastavení Projektu – vč. Dokumentace Nastavení Projektu
 • Téma: Obchodní Případ (Business Case)
 • Téma: Plány, Plánovací Akktivity, Úrovně Plánování: Projektový Plán, Plán Etapy, Týmový Plán, Plán Realizace Výjimky
 • Produktově Orientované Plánování (Produktový Rozpad, Popisy Produktu, Vývojový Diagram Produktu)
 • Proces: Vedení Projektu , Řízení přechodu mezi etapami
 • Téma: Kontrolní Mechanismy
 • Téma: Řízení Rizik a Kvalita
 • Téma: Kvalita, vč. Techniky Revize Kvality
 • Domácí cvičení: Vzorová zkouška 1 (Sample Exam 1)
DEN2
 • Produktově Orientované Plánování (Produktový Rozpad, Popisy Produktu, Vývojový Diagram Produktu)
 • Proces: Vedení Projektu , Řízení přechodu mezi etapami
 • Téma: Kontrolní Mechanismy
 • Téma: Řízení Rizik a Kvalita
 • Téma: Kvalita, vč. Techniky Revize Kvality
 • Domácí cvičení: Vzorová zkouška 2 (Sample Exam 2)
 • Shrnutí a vzorový test
DEN3
 • Proces: Kontrola Etapy, Řízení Dodávky Produktu
 • Témata: Řízení Konfigurace a Změna
 • Proces: Ukončení projektu
 • Zkouška “Foundation Exam”
Zkouška – „Foundation Exam”
 • 1 hodina
 • Test v českém jazyku - výběr z variant (multiple choice)
 • 75 otázek, 70 možných bodů
 • Je požadováno 35 správných odpovědí pro úspěšné absolvování

Kurz nezahrnuje stravování a ubytování účastníků. Občerstvení je zajištěno formou „Coffee Break“. V případě požadavků na zajištění stravování (vč. dietní stravy prosím kontaktujte pracovníky solit project, s.r.o. tak aby bylo možné zajistit v rámci přípravy kurzu).

V případě, že uvažujete o absolvování zkoušky a požadujete dodatečný čas nebo specifickou podporu, kontaktujte nás prosím, abychom pro vás mohli zajistit odpovídající podmínky. (Více informací viz Zásady pro začlenění znevýhodněných osob).
Zaujala Vás tato nabídka kurzu? Napište nám!
*Veškerá uvedená data obsažená v tomto formuláři budou po vyřízení smazána.