Kurz PRINCE2® Foundation


Třídenní kurz je určen pro skupinu 12 účastníků.
Kurz je veden akreditovaným trenérem s dlouholetou praxí v projektovém managementu a je koncipován jako pět 4 hodinových bloků intenzivního studijního programu a zakončen zkouškou „Foundation Exam”.
Cílem kurzu je seznámení s metodou PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „Foundation Exam”. Zkouška je součástí odpoledního bloku poslední den kurzu.
Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o výsledku zkoušky.
Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2® Foundation.

Materiály pro účastníky:
 • Akreditovaná školící prezentace (vč. doplňujících komentářů)
 • PRINCE2® Glosář
 • Vzory Foundation zkoušek a řešení testů
Tréninková  Metoda
 • Prezentace (Představení projektového řízení, Co je PRINCE2®, PRINCE2® detailně Principy (Principles), Témata (Themes), Procesy (Processes), Manažerské produkty (Management products)
 • Cvičení (praktická aplikace metody PRINCE2®)
 • Zkušební testy zkoušky Foundation Exam
 • Diskuse
 • Domácí práce
Obsah kurzu
DEN1
 • Představení, PRINCE2®, Co je projekt?
 • PRINCE2® Koncepce, Projektová Pyramida, Termíny kurzů PRINCE2®
 • Výhody, Škálovatelnost
 • Proces: Zahájení Projektu
 • Téma: Organizace
 • Proces: Nastavení Projektu – vč. Dokumentace Nastavení Projektu
 • Téma: Obchodní Případ (Business Case)
 • Téma: Plány, Plánovací Akktivity, Úrovně Plánování: Projektový Plán, Plán Etapy, Týmový Plán, Plán Realizace Výjimky
 • Produktově Orientované Plánování (Produktový Rozpad, Popisy Produktu, Vývojový Diagram Produktu)
 • Proces: Vedení Projektu , Řízení přechodu mezi etapami
 • Téma: Kontrolní Mechanismy
 • Téma: Řízení Rizik a Kvalita
 • Téma: Kvalita, vč. Techniky Revize Kvality
 • Domácí cvičení: Vzorová zkouška 1 (Sample Exam 1)
DEN2
 • Produktově Orientované Plánování (Produktový Rozpad, Popisy Produktu, Vývojový Diagram Produktu)
 • Proces: Vedení Projektu , Řízení přechodu mezi etapami
 • Téma: Kontrolní Mechanismy
 • Téma: Řízení Rizik a Kvalita
 • Téma: Kvalita, vč. Techniky Revize Kvality
 • Domácí cvičení: Vzorová zkouška 2 (Sample Exam 2)
 • Shrnutí a vzorový test
DEN3
 • Proces: Kontrola Etapy, Řízení Dodávky Produktu
 • Témata: Řízení Konfigurace a Změna
 • Proces: Ukončení projektu
 • Zkouška “Foundation Exam”
Zkouška – „Foundation Exam”
 • 1 hodina
 • Test v českém jazyce - výběr z variant (multiple choice)
 • 75 otázek, 70 možných bodů
 • Je požadováno 35 správných odpovědí pro úspěšné absolvování

Kurz nezahrnuje stravování a ubytování účastníků. Občerstvení je zajištěno formou „Coffee Break“. V případě požadavků na zajištění stravování (vč. dietní stravy prosím kontaktujte pracovníky solit project, s.r.o. tak aby bylo možné zajistit v rámci přípravy kurzu).

V případě, že uvažujete o absolvování zkoušky a požadujete dodatečný čas nebo specifickou podporu, kontaktujte nás prosím, abychom pro vás mohli zajistit odpovídající podmínky. (Více informací viz Zásady pro začlenění znevýhodněných osob).
Zaujala Vás tato nabídka kurzu? Napište nám!
*Veškerá uvedená data obsažená v tomto formuláři budou po vyřízení smazána.
Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
Vyžaduje organizace přípravu předem?
solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.
Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.
Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.