Kurz PRINCE2® Compact


Třídenní kurz je určen pro skupinu 12 účastníků. Kurz je veden akreditovaným trenérem s dlouholetou praxí v projektovém managementu a je koncipován jako čtyři 4 hodinové bloky intenzivního studijního programu.
Cílem kurzu je seznámení s praktickou aplikací metody PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „Practitioner Exam”. Zkouška je po dohodě s účastníky realizována v cca 4-týdenním odstupu po vlastním kurzu, který umožňuje účastníkům detailní prostudování manuálu “Managing Successful Projects With PRINCE2®
Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2® Practitioner. Certifikát PRINCE2® Practitioner je platný po dobu 5 let. Po 3-5 letech je nutná recertifikace.
Cílem kurzu je seznámení s metodou PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „Foundation Exam” a po jejím abslovování následná praktická aplikace metody PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „Practitioner Exam”.
Zkouška PRINCE2® Practitioner je po dohodě s účastníky realizována v cca 4-týdenním odstupu po vlastním kurzu, který umožňuje účastníkům detailní prostudování manuálu “Managing Successful Projects With PRINCE2®”. Podmínkou pro účast na kurzu a přihlášení ke zkoušce je předchozí úspěšné absolvování kurzu PRINCE2® Foundation.
Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o výsledku zkoušky PRINCE2® Foundation, úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2® Foundation. Následně po úspěšném absolvování zkoušky PRINCE2® Practitioner absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2® Practitioner. Certifikát PRINCE2® Practitioner je platný po dobu 5 let. Po 3-5 letech je nutná recertifikace.

Materiály pro účastníky:
 • Akreditovaná školící prezentace (vč. doplňujících komentářů)
 • Manuál “Managing Successful Projects With PRINCE2®
 • PRINCE2® Glosář
 • Vzory Foundation zkoušek a řešení testů
 • Vzory Practitioner zkoušek a řešení testů
Tréninková  Metoda
 • Prezentace (Představení projektového řízení, Co je PRINCE2®, PRINCE2® detailně Principy (Principles), Témata (Themes), Procesy (Processes), Manažerské produkty (Management products)
 • Cvičení (praktická aplikace metody PRINCE2®)
 • Zkušební testy zkoušky Foundation Exam
 • Zkušební testy zkoušky Practitioner Exam
 • Diskuse
 • Domácí práce

Obsah kurzu
DEN1
 • Představení, PRINCE2®, Co je projekt?
 • PRINCE2® Koncepce, Projektová Pyramida, PRINCE2®
 • Výhody, Škálovatelnost
 • Proces: Zahájení Projektu
 • Téma: Organizace
 • Proces: Nastavení Projektu – vč. Dokumentu o Nastavení Projektu
 • Téma: Obchodní Případ (Business Case)
 • Téma: Plány, Plánovací Aktivity, Úrovně Plánování: Projektový Plán, Plán Etapy, Týmový Plán, Plán Realizace Výjimky
 • Produktově Orientované Plánování (Produktový Rozpad, Popisy Produktu, Vývojový Diagram Produktu)
 • Proces: Směřování Projektu, Řízení přechodu mezi etapami
 • Téma: Kontrolní Mechanismy
 • Téma: Řízení Rizik a Kvalita
 • Téma: Kvalita, vč. Techniky Revize Kvality
 • Domácí cvičení: Vzorová zkouška 1
DEN2
 • Produktově Orientované Plánování (Produktový Rozpad, Popisy Produktu, Vývojový Diagram Produktu)
 • Proces: Směřování projektu, Řízení přechodu mezi etapami
 • Téma: Kontrolní Mechanismy
 • Téma: Řízení Rizik a Kvalita
 • Téma: Kvalita, vč. Techniky Revize Kvality
 • Domácí cvičení: Vzorová zkouška 2
 • Shrnutí a vzorový test
DEN3
 • Proces: Kontrola Etapy, Řízení Dodávky Produktu Témata: Řízení Konfigurace a Změna
 • Proces: Ukončení projektu
 • Zkouška “Foundation Exam”
DEN4
 • Představení, PRINCE2® Koncepty
 • Pokyny k Practitioner zkoušce
 • Proces: Zahájení projektu
 • Téma: Organizace
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) Organizace
 • Proces: NP(IP)
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Procesy Zahájení a Nastavení projektu "
 • Téma: Business Case   
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Obchodní Případ (Business case)"
 • Téma: Plány, vč. Produktově orientovaného plánování
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Plány"
 • Procesy: Směřování projektu, Řízení přechodu mezi etapami
 • Téma: Postup
 • DOMÁCÍ ÚKOL: Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Postup"
DEN5
 • Diskuse Vzorový Practitioner Exam "Postup"
 • Téma: Riziko
 • Vzorový Practitioner Exam  (EX02) "Riziko"
 • Téma: Kvalita, vč. Revize Kvality
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Kvalita"
 • Procesy: Kontrola etapy & Řízení Dodávky Produktu
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) Procesy Kontrola etapy, Řízení dodání produktu
 • Téma: Změna
 • Úpravy (Tailoring)
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Změna"
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Procesy Směřování projektu, Řízení přechodu mezi etapami a Ukončení projektu"
 • Diskuse otázek a otevřených bodů
Zkouška – „Foundation Exam”
 • 1 hodina
 • Test v českém jazyce - výběr z variant (multiple choice)
 • 75 otázek, 70 možných bodů
 • Je požadováno 35 správných odpovědí pro úspěšné absolvování
Zkouška Practitioner-Exam
 • 2 ½-hodiny,
 • Test v angličtině - výběr z variant (multiple choice)
 • k dispozici učebnice
 • 8 bloků otázek, každá 10 otázek
 • Styl a typ otázek se liší
 • 80 možných bodů
 • bodů (55%) požadováno pro úspěšné absolvování
 

Kurz nezahrnuje stravování a ubytování účastníků. Občerstvení je zajištěno formou „Coffee Break“. V případě požadavků na zajištění stravování (vč. dietní stravy prosím kontaktujte pracovníky solit project, s.r.o. tak aby bylo možné zajistit v rámci přípravy kurzu).

V případě, že uvažujete o absolvování zkoušky a požadujete dodatečný čas nebo specifickou podporu, kontaktujte nás prosím, abychom pro vás mohli zajistit odpovídající podmínky. (Více informací viz Zásady pro začlenění znevýhodněných osob).

Vstupní podmínkou pro účast na kurzu a přihlášení ke zkoušce PRINCE2® Practitioner je předchozí úspěšné absolvování kurzu PRINCE2® Foundation. Dále je možné jako splnění vstupní podmínky pro přihlášení ke zkoušce PRINCE2® Practitioner, doložení předchozího absolvování individuálních certifikátů odborné kvalifikace získaných v rámci profesní komunity projektového řízení.
Uznávány budou:

Project Management Institute (PMI -  www.pmi.org):
 • Project Management Professional (PMP®)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM®)
PMI®, PMP® and CAPM® are registered marks of Project Management Institute, Inc.


International Project Management Association (IPMA - http://ipma.ch/):
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)
IPMA ICB is a registered trademark of IPMA in Switzerland and other countries


Pro úspěšné absolvování stupně PRINCE2® Practitioner však nadále doporučujeme absolvování kurzu PRINCE2® Foundation.

Zaujala Vás tato nabídka kurzu? Napište nám!
*Veškerá uvedená data obsažená v tomto formuláři budou po vyřízení smazána.
Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
Vyžaduje organizace přípravu předem?
solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.
Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.
Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.