Kurz PRINCE2® Compact


Třídenní kurz je určen pro skupinu 12 účastníků. Kurz je veden akreditovaným trenérem s dlouholetou praxí v projektovém managementu a je koncipován jako čtyři 4 hodinové bloky intenzivního studijního programu.
Cílem kurzu je seznámení s praktickou aplikací metody PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „Practitioner Exam”. Zkouška je po dohodě s účastníky realizována v cca 4-týdenním odstupu po vlastním kurzu, který umožňuje účastníkům detailní prostudování manuálu “Managing Successful Projects With PRINCE2®
Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2® Practitioner. Certifikát PRINCE2® Practitioner je platný po dobu 5 let. Po 3-5 letech je nutná recertifikace.
Cílem kurzu je seznámení s metodou PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „Foundation Exam” a po jejím abslovování následná praktická aplikace metody PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „Practitioner Exam”.
Zkouška PRINCE2® Practitioner je po dohodě s účastníky realizována v cca 4-týdenním odstupu po vlastním kurzu, který umožňuje účastníkům detailní prostudování manuálu “Managing Successful Projects With PRINCE2®”. Podmínkou pro účast na kurzu a přihlášení ke zkoušce je předchozí úspěšné absolvování kurzu PRINCE2® Foundation.
Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o výsledku zkoušky PRINCE2® Foundation, úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2® Foundation. Následně po úspěšném absolvování zkoušky PRINCE2® Practitioner absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2® Practitioner. Certifikát PRINCE2® Practitioner je platný po dobu 5 let. Po 3-5 letech je nutná recertifikace.

Materiály pro účastníky:
 • Akreditovaná školící prezentace (vč. doplňujících komentářů)
 • Manuál “Managing Successful Projects With PRINCE2®
 • PRINCE2® Glosář
 • Vzory Foundation zkoušek a řešení testů
 • Vzory Practitioner zkoušek a řešení testů
Tréninková  Metoda
 • Prezentace (Představení projektového řízení, Co je PRINCE2®, PRINCE2® detailně Principy (Principles), Témata (Themes), Procesy (Processes), Manažerské produkty (Management products)
 • Cvičení (praktická aplikace metody PRINCE2®)
 • Zkušební testy zkoušky Foundation Exam
 • Zkušební testy zkoušky Practitioner Exam
 • Diskuse
 • Domácí práce

Obsah kurzu
DEN1
 • Představení, PRINCE2®, Co je projekt?
 • PRINCE2® Koncepce, Projektová Pyramida, PRINCE2®
 • Výhody, Škálovatelnost
 • Proces: Zahájení Projektu
 • Téma: Organizace
 • Proces: Nastavení Projektu – vč. Dokumentu o Nastavení Projektu
 • Téma: Obchodní Případ (Business Case)
 • Téma: Plány, Plánovací Aktivity, Úrovně Plánování: Projektový Plán, Plán Etapy, Týmový Plán, Plán Realizace Výjimky
 • Produktově Orientované Plánování (Produktový Rozpad, Popisy Produktu, Vývojový Diagram Produktu)
 • Proces: Směřování Projektu, Řízení přechodu mezi etapami
 • Téma: Kontrolní Mechanismy
 • Téma: Řízení Rizik a Kvalita
 • Téma: Kvalita, vč. Techniky Revize Kvality
 • Domácí cvičení: Vzorová zkouška 1
DEN2
 • Produktově Orientované Plánování (Produktový Rozpad, Popisy Produktu, Vývojový Diagram Produktu)
 • Proces: Směřování projektu, Řízení přechodu mezi etapami
 • Téma: Kontrolní Mechanismy
 • Téma: Řízení Rizik a Kvalita
 • Téma: Kvalita, vč. Techniky Revize Kvality
 • Domácí cvičení: Vzorová zkouška 2
 • Shrnutí a vzorový test
DEN3
 • Proces: Kontrola Etapy, Řízení Dodávky Produktu Témata: Řízení Konfigurace a Změna
 • Proces: Ukončení projektu
 • Zkouška “Foundation Exam”
DEN4
 • Představení, PRINCE2® Koncepty
 • Pokyny k Practitioner zkoušce
 • Proces: Zahájení projektu
 • Téma: Organizace
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) Organizace
 • Proces: NP(IP)
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Procesy Zahájení a Nastavení projektu "
 • Téma: Business Case   
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Obchodní Případ (Business case)"
 • Téma: Plány, vč. Produktově orientovaného plánování
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Plány"
 • Procesy: Směřování projektu, Řízení přechodu mezi etapami
 • Téma: Postup
 • DOMÁCÍ ÚKOL: Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Postup"
DEN5
 • Diskuse Vzorový Practitioner Exam "Postup"
 • Téma: Riziko
 • Vzorový Practitioner Exam  (EX02) "Riziko"
 • Téma: Kvalita, vč. Revize Kvality
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Kvalita"
 • Procesy: Kontrola etapy & Řízení Dodávky Produktu
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) Procesy Kontrola etapy, Řízení dodání produktu
 • Téma: Změna
 • Úpravy (Tailoring)
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Změna"
 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) "Procesy Směřování projektu, Řízení přechodu mezi etapami a Ukončení projektu"
 • Diskuse otázek a otevřených bodů
Zkouška – „Foundation Exam”
 • 1 hodina
 • Test v českém jazyce - výběr z variant (multiple choice)
 • 75 otázek, 70 možných bodů
 • Je požadováno 35 správných odpovědí pro úspěšné absolvování
Zkouška Practitioner-Exam
 • 2 ½-hodiny,
 • Test v angličtině - výběr z variant (multiple choice)
 • k dispozici učebnice
 • 8 bloků otázek, každá 10 otázek
 • Styl a typ otázek se liší
 • 80 možných bodů
 • bodů (55%) požadováno pro úspěšné absolvování
 

Kurz nezahrnuje stravování a ubytování účastníků. Občerstvení je zajištěno formou „Coffee Break“. V případě požadavků na zajištění stravování (vč. dietní stravy prosím kontaktujte pracovníky solit project, s.r.o. tak aby bylo možné zajistit v rámci přípravy kurzu).

V případě, že uvažujete o absolvování zkoušky a požadujete dodatečný čas nebo specifickou podporu, kontaktujte nás prosím, abychom pro vás mohli zajistit odpovídající podmínky. (Více informací viz Zásady pro začlenění znevýhodněných osob).

Vstupní podmínkou pro účast na kurzu a přihlášení ke zkoušce PRINCE2® Practitioner je předchozí úspěšné absolvování kurzu PRINCE2® Foundation. Dále je možné jako splnění vstupní podmínky pro přihlášení ke zkoušce PRINCE2® Practitioner, doložení předchozího absolvování individuálních certifikátů odborné kvalifikace získaných v rámci profesní komunity projektového řízení.
Uznávány budou:

Project Management Institute (PMI -  www.pmi.org):
 • Project Management Professional (PMP®)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM®)
PMI®, PMP® and CAPM® are registered marks of Project Management Institute, Inc.


International Project Management Association (IPMA - http://ipma.ch/):
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)
IPMA ICB is a registered trademark of IPMA in Switzerland and other countries


Pro úspěšné absolvování stupně PRINCE2® Practitioner však nadále doporučujeme absolvování kurzu PRINCE2® Foundation.

Zaujala Vás tato nabídka kurzu? Napište nám!
*Veškerá uvedená data obsažená v tomto formuláři budou po vyřízení smazána.