IRMS ISO 15489-1:2001


Správa informací a záznamů je tématem, které získává stále větší pozornost a jehož význam v organizaci roste úměrně významu kvalitního uložení, správy a dostupnosti informací v organizaci.
Information and Records Management (Správa informací a záznamů, IRM) je přístup k managementu informací a záznamů, pomocí kterého organizace řídí všechny prvky interně nebo externě vzniklých dokumentů, záznamů a informací jakéhokoliv formátu nebo uložených na jakémkoliv médiu, a to od okamžiku jejich vzniku/ přijetí, přes nakládání s nimi, až po jejich vypořádání (archivaci, uložení, skartaci). Naše služba Poradenství IRM zahrnuje:
  • Audit firemních procesů z hlediska správy záznamů a informací
  • Navržení optimálních procesů a nástrojů
  • Přesné vymezení zodpovědností a kompetencí jednotlivých pozic v oblasti správy záznamů a informací
  • Identifikace potřeb pro další rozvoj zaměstnanců i organizace
  • Certifikační audit dle normy IRMS ISO 15489-1:2001
 
 

Položky označené (*) je nutné vyplnit.
Zaujala Vás tato nabídka nebo máte dotaz? Napište nám!