FAQ


 1. V cenách kurzů ze započítáno i ubytování a strava během školení?
  • V ceně je občerstvení během kurzu (nápoje a drobné občerstvení)
  • Obědy a ubytování je možné zajistit po dohodě s účastníky, včetně jejich požadavků na dietní stravu, bezbariérový přístup, apod.
  • Obědy a ubytování nejsou součástí základní ceny kurzu. Konkrétní podmínky zajištění těchto služeb včetně ceny jsou individuálně projednávány se zákazníkem a liší se dle místa konání kurzu.
  • Další možností je realizace kurzu formou „inhouse“ školení u zákazníka, resp. v místě působnosti zákazníka, kde odpadá nutnost ubytování pro účastníky. Tento typ kurzu je realizován po dohodě se zákazníkem a vzájemně odsouhlasených podmínkách zahrnující požadavky na zajištění školící místnosti, minimálního počtu účastníků, apod. 
 2. Závěrečný certifikační test se píše vždy na závěr kurzů, nebo se lze ještě poté připravit a napsat jej v jiný termín?
  • Test PRINCE2® Foundation skládají účastníci poslední den kurzu v rámci odpoledního bloku. Tuto variantu účastníkům doporučujeme a je zahrnuta ve standardní ceně kurzu. Samozřejmě je možné po předchozí dohodě se zákazníkem zkoušku zrealizovat i v jiném termínu, nicméně v tomto případě je nutno započítat dodatečný čas a dopravu lektora a náklady s administrací zkoušek.
  • Test PRINCE2® Practitioner pořádáme vždy po dohodě s účastníky, s odstupem 2-3 týdny po vlastním kurzu a umožňujeme jim tak individuální studium a přípravu. 
 3. Prince2 Foundation - je možné vedení kurzu v českém jazyce s použitím anglických výrazů a tématiky? - závěrečný test je možné psát v české mutaci?
  • Kurz PRINCE2® Foundation je veden v českém jazyce, školící materiály obsahují terminologii jak českou, tak i anglickou (v závorkách vedle českých termínů).
  • Součástí materiálu je i česko-anglický glosář.
  • Lektor v průběhu výkladu odkazuje na obě verze terminologie, nicméně vzhledem k tomu, že závěrečný test je možné v tomto případě realizovat v českém jazyce je kladen důraz na to, aby účastníci kompletně ovládali oficiální českou terminologii.
  • Dále pro naše účastníky vždy objednáváme dvojjazyčnou verzi testu (levý sloupec v češtině, pravý v angličtině), pro případ kdy si lépe zažijí kratší anglickou terminologii.
 4. Prince2 Practitioner - je možné vedení kurzu v českém jazyce s použitím anglických výrazů a tématiky? - je k dispozici česko-anglická podpora při testech a při výuce?
  • Kurz PRINCE2® Practitioner je standardně veden v kombinaci češtiny a angličtiny (výklad a diskuse česky s anglickou terminologií, vzorové testy a manuál „Managing Successful Projects with PRINCE2®“ v angličtině)
  • Školící manuál je možné dodat v češtině (s anglickou terminologií) nebo kompletně v angličtině
  • Zkouška PRINCE2® Practitioner je pak realizována v angličtině (česká mutace dosud není k dispozici)
  • Jako podpora ke zkoušce je povolen výhradně oficiální manuál „Managing Successful Projects with PRINCE2®“ a běžný překladový slovník
 5. Jak je to s recertifikací u Prince2 Practitioner - kolik stojí?
  • Recertifikace probíhá v období do 5 let po absolvování kurzu Practitioner
  • Abychom zajistili maximální podporu našim klientům v rámci recertifikace, požadujeme účast na kurzu PRINCE2® Practitioner v nové aktuálně platné verzi.
  • V rámci tohoto kurzu jsou účastníci seznámeni s novou terminologií a změnami, obdrží nové školící materiály, manuál „Managing Successful Projects with PRINCE2®“ v platné verzi a novou sadu vzorových testů.
  • Našim absolventům základních kurzů tento kurz poskytujeme za zvýhodněnou cenu, dle aktuálně platného ceníku.
 6. Pokud vyjde nová metodika Prince2 bude certifikát Prince2 Foundation stále platný?
  • Ano PRINCE2® Foundation certifikát má celoživotní platnost
 7. Pokud vyjde nová metodika Prince2 bude certifikát Prince2 Practitioner stále platný (pokud to bude v rámci 5-ti leté platnosti certifikátu)?
  • Ano, certifikát je platný po dobu pěti let od data vystavení.
 8. Kolik by stálo přeškolení na novou metodiku?
  • Přeškolení probíhá v rozsahu kurzu PRINCE2® Practitioner za standardní cenu, v případě, že zájemce absolvoval kurz u jiného poskytovatele.
  • Našim úspěšným absolventům tento kurz poskytujeme za zvýhodněnou cenu, dle aktuálně platného ceníku.
 9. U přeškolení na novou metodiku se jedná o absolvování standartního školení + zkoušky, nebo o speciální recertifikační zkoušku na novou metodiku?
  • Abychom zajistili maximální podporu našim klientům v rámci recertifikace, požadujeme účast na kurzu PRINCE2® Practitioner v nové aktuálně platné verzi.
  • Následně po dohodě s účastníky s odstupem 2-3 týdnů probíhá vlastní recertifikační zkouška
  • Recertifikační zkouška je v podstatě zkrácenou verzí standardní zkoušky PRINCE2® Practitioner (3 okruhy po 12 otázkách, trvání  1 hodina + dodatečný čas z jazykových důvodů).
Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
Vyžaduje organizace přípravu předem?
solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.
Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.
Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.