Řízení projektů PRINCE2 ®

PRINCE2® (PRojects In Controlled Environments) je procesně orientovaná metodika projektového managementu, obsahující zavedené standarty a postupy ověřené v praxi („best practices“). Společnost solit project poskytuje:
  • certifikované kurzy (PRINCE2® Foundation a Practitioner) - v českém jazyce
  • nasazení a asistence při implementaci metodologie PRINCE2® v rámci firemní organizace
  • manažerské seznámení s metodologií určené pro management, členy řídících výborů a sponzory projektů  PRINCE2® Overview
  • simulační workshopy aplikace metodiky PRINCE2®
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS. All rights reserved. The Swirl logo™ is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
 
solit project, s.r.o. je Akreditovanou tréninkovou organizací PRINCE2®

IRMS ISO 15489-1:2001

Správa informací a záznamů je tématem, které získává stále větší pozornost a jehož význam v organizaci roste úměrně významu kvalitního uložení, správy a dostupnosti informací v organizaci.
Information and Records Management (Správa informací a záznamů, IRM) je přístup k managementu informací a záznamů, pomocí kterého organizace řídí všechny prvky interně nebo externě vzniklých dokumentů, záznamů a informací jakéhokoliv formátu nebo uložených na jakémkoliv médiu, a to od okamžiku jejich vzniku/ přijetí, přes nakládání s nimi, až po jejich vypořádání (archivaci, uložení, skartaci). Naše služba Poradenství IRM zahrnuje:
  • Audit firemních procesů z hlediska správy záznamů a informací
  • Navržení optimálních procesů a nástrojů
  • Přesné vymezení zodpovědností a kompetencí jednotlivých pozic v oblasti správy záznamů a informací
  • Identifikace potřeb pro další rozvoj zaměstnanců i organizace
  • Certifikační audit dle normy IRMS ISO 15489-1:2001