Školení a poradenství v oblasti řízení projektů - project management

Společnost solit project je nezávislá konzultační a poradenská společnost, která poskytuje služby project managementu v oblasti ICT projektů a Business projektů pro trhy České a Slovenské republiky a Evropské unie.
Hlavní výhodou nabízených služeb je nejen profesionálně dodané řízení projektu, ale především dočasné rozšíření řídící kapacity na straně zákazníka a akcelerace jeho projektů se zaměřením na dosahování jeho cílů a očekávání.

Mezi společnosti využívající služeb společnosti solit project patří řada obchodních či výrobních firem, rozpočtových či státních organizací s obratem od několika miliónů až po stovky miliard ročně.
 • Služba Vedení Business projektu je podpořena zkušenostmi s řešeními v různých oborech lidské činnosti, liniovým řízením, vedením projektových týmů, a to i v oblastech kritických procesů, aplikací nebo projektů, které se dostaly do krize.
 • Služba Vedení ICT projektu je založena na nezávislosti této služby z pohledu dodávaného řešení nebo platformy, a přináší tak zákazníkovi férové posouzení a nalezení optimálního řešení
Vy máte náročné projekty, my máme efektivní řešení.
Čti dáleZavřít text

Řízení projektů PRINCE2 ®

PRINCE2® (PRojects In Controlled Environments) je procesně orientovaná metodika projektového managementu, obsahující zavedené standarty a postupy ověřené v praxi („best practices“). Společnost solit project poskytuje:
 • certifikované kurzy (PRINCE2® Foundation a Practitioner) - v českém jazyce
 • nasazení a asistence při implementaci metodologie PRINCE2® v rámci firemní organizace
 • manažerské seznámení s metodologií určené pro management, členy řídících výborů a sponzory projektů  PRINCE2® Overview
 • simulační workshopy aplikace metodiky PRINCE2®
PRINCE2® is a registered trade mark of the Cabinet Office. The Swirl logo™ is a Trademark of the Cabinet Office.
 
solit project, s.r.o. je Akreditovanou tréninkovou organizací PRINCE2®

IRMS ISO 15489-1:2001

Správa informací a záznamů je tématem, které získává stále větší pozornost a jehož význam v organizaci roste úměrně významu kvalitního uložení, správy a dostupnosti informací v organizaci.
Information and Records Management (Správa informací a záznamů, IRM) je přístup k managementu informací a záznamů, pomocí kterého organizace řídí všechny prvky interně nebo externě vzniklých dokumentů, záznamů a informací jakéhokoliv formátu nebo uložených na jakémkoliv médiu, a to od okamžiku jejich vzniku/ přijetí, přes nakládání s nimi, až po jejich vypořádání (archivaci, uložení, skartaci). Naše služba Poradenství IRM zahrnuje:
 • Audit firemních procesů z hlediska správy záznamů a informací
 • Navržení optimálních procesů a nástrojů
 • Přesné vymezení zodpovědností a kompetencí jednotlivých pozic v oblasti správy záznamů a informací
 • Identifikace potřeb pro další rozvoj zaměstnanců i organizace
 • Certifikační audit dle normy IRMS ISO 15489-1:2001
solit project
Naše společnost

Jsme nezávislá konzultační a poradenská společnost, která poskytuje služby project managementu v oblasti ICT projektů a Business projektů pro trhy České a Slovenské republiky, a dále státy EU.

Nabídka služeb
Efektivní řešení

Poskytujeme poradenské služby v oblastech Tvorby business strategie, Change managementu, Řízení lidských zdrojů, Nastavení firemních procesů a Přípravy nasazení informačních systémů.

Řízení projektů
Náročné projekty

Poskytujeme kapacity zkušených projektových manažerů pro dočasné rozšíření řídících kapacit našich zákazníků v oblasti ICT a business projektů. Jsme nezávislí na dodavatelích řešení.

ATO PRINCE2®
Školení PRINCE2®

Jsme první českou Akreditovanou tréninkovou organizací PRINCE2® v České republice. Poskytujeme nejvyšší standard vzdělávání a certifikace v českém jazyce.  Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

  • školí projektový manažer
  • certifikace již za 3 dny
  • školicí materiál v češtině
  • prezenční kurz vč. zkoušky
  • bez nutnosti přípravy předem
  • zkouška Foundation v češtině
  • maximální úroveň služeb
  • cena zahrnuje poplatky za zkoušky
  • otevřené kurzy v Praze a Brně
  Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

  Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
  Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
  Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
  solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
  Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
  solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
  Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
  Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
  Vyžaduje organizace přípravu předem?
  solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
  Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
  Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
  solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
  Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
  Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
  Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
  Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
  Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
  Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
  Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
  Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
  Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
  solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
  V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.
  Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
  solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.
  Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
  Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
  Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
  solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
  Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
  Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
  Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
  Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
  Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
  Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
  Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
  Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.