Školení a poradenství v oblasti řízení projektů - project management

Společnost solit project je nezávislá konzultační a poradenská společnost, která poskytuje služby project managementu v oblasti ICT projektů a Business projektů pro trhy České a Slovenské republiky a Evropské unie.
Hlavní výhodou nabízených služeb je nejen profesionálně dodané řízení projektu, ale především dočasné rozšíření řídící kapacity na straně zákazníka a akcelerace jeho projektů se zaměřením na dosahování jeho cílů a očekávání.

Mezi společnosti využívající služeb společnosti solit project patří řada obchodních či výrobních firem, rozpočtových či státních organizací s obratem od několika miliónů až po stovky miliard ročně.
 • Služba Vedení Business projektu je podpořena zkušenostmi s řešeními v různých oborech lidské činnosti, liniovým řízením, vedením projektových týmů, a to i v oblastech kritických procesů, aplikací nebo projektů, které se dostaly do krize.
 • Služba Vedení ICT projektu je založena na nezávislosti této služby z pohledu dodávaného řešení nebo platformy, a přináší tak zákazníkovi férové posouzení a nalezení optimálního řešení
Vy máte náročné projekty, my máme efektivní řešení.
Čti dáleZavřít text

Řízení projektů PRINCE2 ®

PRINCE2® (PRojects In Controlled Environments) je procesně orientovaná metodika projektového managementu, obsahující zavedené standarty a postupy ověřené v praxi („best practices“). Společnost solit project poskytuje:
 • certifikované kurzy (PRINCE2® Foundation a Practitioner) - v českém jazyce
 • nasazení a asistence při implementaci metodologie PRINCE2® v rámci firemní organizace
 • manažerské seznámení s metodologií určené pro management, členy řídících výborů a sponzory projektů  PRINCE2® Overview
 • simulační workshopy aplikace metodiky PRINCE2®
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS. All rights reserved. The Swirl logo™ is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
 
solit project, s.r.o. je Akreditovanou tréninkovou organizací PRINCE2®

IRMS ISO 15489-1:2001

Správa informací a záznamů je tématem, které získává stále větší pozornost a jehož význam v organizaci roste úměrně významu kvalitního uložení, správy a dostupnosti informací v organizaci.
Information and Records Management (Správa informací a záznamů, IRM) je přístup k managementu informací a záznamů, pomocí kterého organizace řídí všechny prvky interně nebo externě vzniklých dokumentů, záznamů a informací jakéhokoliv formátu nebo uložených na jakémkoliv médiu, a to od okamžiku jejich vzniku/ přijetí, přes nakládání s nimi, až po jejich vypořádání (archivaci, uložení, skartaci). Naše služba Poradenství IRM zahrnuje:
 • Audit firemních procesů z hlediska správy záznamů a informací
 • Navržení optimálních procesů a nástrojů
 • Přesné vymezení zodpovědností a kompetencí jednotlivých pozic v oblasti správy záznamů a informací
 • Identifikace potřeb pro další rozvoj zaměstnanců i organizace
 • Certifikační audit dle normy IRMS ISO 15489-1:2001
solit project
Naše společnost

Jsme nezávislá konzultační a poradenská společnost, která poskytuje služby project managementu v oblasti ICT projektů a Business projektů pro trhy České a Slovenské republiky, a dále státy EU.

Nabídka služeb
Efektivní řešení

Poskytujeme poradenské služby v oblastech Tvorby business strategie, Change managementu, Řízení lidských zdrojů, Nastavení firemních procesů a Přípravy nasazení informačních systémů.

Řízení projektů
Náročné projekty

Poskytujeme kapacity zkušených projektových manažerů pro dočasné rozšíření řídících kapacit našich zákazníků v oblasti ICT a business projektů. Jsme nezávislí na dodavatelích řešení.

ATO PRINCE2®
Školení PRINCE2®

Jsme první českou Akreditovanou tréninkovou organizací PRINCE2® v České republice. Poskytujeme nejvyšší standard vzdělávání a certifikace v českém jazyce.  Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

  • školí projektový manažer
  • certifikace již za 3 dny
  • školicí materiál v češtině
  • prezenční kurz vč. zkoušky
  • bez nutnosti přípravy předem
  • zkouška Foundation v češtině
  • maximální úroveň služeb
  • cena zahrnuje poplatky za zkoušky
  • otevřené kurzy v Praze a Brně